Privacy statement

De informatie op deze website maakwaardelooswaardevol.nl is onderdeel van de regionale campagne PMD-afval vanuit Regio Hart van Brabant en wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Mocht je constateren dat hier sprake van is, dan waarderen we het als je ons daarover informeert via info@regio-hartvanbrabant.nl.

 

Cookies

De website maakwaardelooswaardevol.nl maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die op je computer worden opgeslagen. Deze cookies zijn bedoeld om je via deze site zo goed mogelijk te bedienen: bijvoorbeeld om de website goed te laten werken of om het gebruik van deze website te analyseren. We gebruiken cookies niet om websitebezoekers persoonlijk te identificeren. Sociale media als Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube en Google Op deze website worden berichten ingeladen vanuit sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Ook laden we direct filmpjes in van YouTube. Deze toepassingen werken met cookies van derde partijen (Facebook, Twitter, YouTube). Het in- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan Je kunt de cookies uitzetten via je webbrowser. De Consumentenbond heeft een stap-voor-stapuitleg beschikbaar gemaakt.

 

Persoonsgegevens

Gegevens die je aan ons verstrekt gebruiken we enkel voor het doel waarvoor je ze met ons deelt. We bewaren ze maximaal zes maanden en delen ze niet met derden zonder je daar op voorhand over te informeren, of je er toestemming voor te vragen. Onderstaande privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. Het gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je,

 • als je je inschrijft voor het ontvangen van de nieuwsupdates
 • je via de e-mail of het formulier op onze website contact met ons opneemt,
 • je onze website bezoekt; voor statistieken en het verbeteren van het gebruik van de website.

Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

 • naam en e-mailadres, 
 • delen van je IP-adres Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel): 
 • contact met je op te nemen of te onderhouden,
 • de website te optimaliseren,
 • nieuwsupdates te verzenden.

2. Informatie, wijziging, correctie, wissen, overdracht en bezwaar

Je kunt contact opnemen met Regio Hart van Brabant via info@regio-hartvanbrabant.nl voor:

 • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van je verwerken,
 • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring,
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken,
 • correctie, beperking, verwijdering of overdracht van je gegevens.

3. Beveiliging van je gegevens

Wij zullen je gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om je gegevens te beveiligen.

4. Derden

 • Wij verstrekken je gegevens niet aan derden zonder daarvoor op voorhand toestemming aan je gevraagd te hebben, of je daarover op passende wijze geïnformeerd te hebben.
 • Voor verschillende toepassingen werken wij samen met derden. Zo verzenden we onze nieuwsbrief via een extern online platform, MailChimp. Daar waar wij samenwerken met externen hebben we verwerkingsovereenkomsten afgesloten die borgen dat de betreffende verwerker niets met je data mag doen zonder uitdrukkelijke toestemming van onze kant en dat hij de technische beveiliging van zijn systemen op orde heeft.

5. Fotografie

Wij kunnen foto’s van deelnemers aan onze evenementen publiceren op onze website of in andere middelen. Wij kondigen het maken van foto’s te allen tijde aan en de fotograaf zal zichtbaar en herkenbaar aanwezig zijn bij evenementen. Wanneer je niet gefotografeerd wilt worden, nemen wij dat in acht.

6. Het bewaren van je gegevens

Wij bewaren je gegevens niet langer dan zes maanden. Indien je hier vragen over hebt, beantwoorden we die graag via info@regio-hartvanbrabant.nl. Wijzigingen privacyverklaring Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

 

Contactgegevens

Regio Hart van Brabant Bezoekadres programmabureau: Burgemeester Broxklaan 12 | 5041 SB | Tilburg (Station 88, tweede verdieping) Postadres: postbus 788, 5000 AT Tilburg Telefoon: (013) 744 04 06 E-mailadres: info@regio-hartvanbrabant.nl Website: www.regio-hartvanbrabant.nl Kamer van Koophandel: 61911909